Ik wil mijn flexpool wijzigen

Hoe breng je veranderingen aan binnen jouw eigen flexpool?

Wanneer je wijzingen binnen jouw flexpool wilt aanbrengen kan je altijd jouw shiftmanager contacten. De shiftmanager zal ervoor zorgen dat alle veranderingen binnen de flexpool worden doorgevoerd!